Photoshop: najprostszy efekt świetlny na świecie

PhotoshopPonieważ nasz model jest oświetlony z obydwu stron, musimy zasymulować istnienie źródeł światła, przy których taki rodzaj oświetlenia będzie miał sens.

  1. Utwórz nową, pustą warstwę dokumentu i wybierz pędzel o miękkich krawędziach. zmień kolor na biały, kliknij pośrodku zdjęcia, a potem wybierz polecenie Edit/Free Transform (Edycja/Przekształć swobodnie).

Przytrzymaj klawisze Shift oraz Alt/Option, kliknij jeden z uchwytów w narożnikach ramki przekształcenia i przeciągnij go daleko za obręb warstwy. Naciśnij klawisz Enter/Return, a potem przy użyciu narzędzia Move (Przesunięcie) przeciągnij jasną plamę tak, by zza lewego górnego rogu było widać tylko jej rozmyty brzeg. Następnie naciśnij Ctrl+J/Command+J i narzędziem Move (Przesunięcie) przeciągnij warstwę z plamą do prawego górnego rogu, aby ją powielić.

Wskazówka Jeśli nie chcesz, by utworzone światło było tak jaskrawe, zmień tryb mieszania warstwy na Linear Dodge (Add) (Rozjaśnianie liniowe (Dodaj)) i skoryguj wartość parametru Fill (Wypełnienie). Akurat w tym przypadku użycie parametru Opacity (Krycie) sprawia, że światło wydaje się szare (choć różnica jest bardzo subtelna).

  1. Kolejne zadanie będzie polegało na dodaniu plamek i pyłków za pomocą techniki z „cosiami”, opisanej w rozdziale 3. wybierz polecenie File/Place Embedded (Plik/Umieść osadzone) albo File/Place (Plik/Umieść) w starszych wersjach Photoshopa, odszukaj plik thingys.jpg i kliknij przycisk OK. Przytrzymaj klawisz Alt/Option i przeciągnij narożny uchwyt ramki tak, by wypełnić całą warstwę. Naciśnij klawisz Enter/ Return. zmień tryb mieszania na Screen (Ekran), aby widoczne były tylko jasne fragmenty warstwy.
  2. wybierz polecenie Filter/Blur/Motion Blur (Filtr/ Rozmycie/Poruszenie). zmień wartość parametru Angle (Kąt) na –45, parametru Distance (Odległość) na 70 i kliknij przycisk OK.
  3. Skutkiem ubocznym dodania warstwy z cosiami jest rozjaśnienie zdjęcia. aby usunąć ten efekt, ale zachować widoczność większości cosiów, utwórz warstwę korekcyjną Levels (Poziomy), kliknij przycisk tworzenia maski przycinającej i przeciągnij biały suwak w sekcji Output Levels (Poziomy wyjściowe) do 170.
  4. Kolejna operacja będzie polegała na zmniejszeniu nasycenia kolorów. zaczniemy od konwersji zdjęcia na czarno-białe przy użyciu metody z mapą gradientu, opisanej w rozdziale 5. Naciśnij klawisz D, aby przywrócić domyślne kolory narzędzia i tła, czyli czarny i biały. Utwórz warstwę korekcyjną Gradient Map (Mapa gradientu), a potem zmniejsz jej krycie do 30%.
  5. Utwórz warstwę korekcyjną Selective Color (Kolor selektywny). we właściwościach tej warstwy z listy Colors (Kolory) wybierz opcję Neutrals (Neutralne).

Ustaw następujące wartości parametrów: Cyan (Niebieskozielony) na +28, Magenta (Karmazynowy) na +18, Yellow (Żółty) na +26 i Opacity (Krycie) na 60%.

  1. Utwórz nową warstwę odzwierciedlającą zawartość wszystkich istniejących warstw, a potem wybierz polecenie Edit/Free Transform (Edycja/Przekształć swobodnie).

Sprawdź, czy w ustawieniach w górnej części ekranu pola szerokości i wysokości — W (Sz) oraz H (W) — nie są powiązane (ikona łańcucha między nimi powinna być nieaktywna). zwiększ wartość parametru W (Sz) na 103%. dzięki temu nasz twardziel zrobi się trochę szerszy w barach, ale nie aż tak bardzo, by poprawka wyglądała nienaturalnie.

Zobacz więcej: 

Photoshop. Profesjonalny retusz i fotomontaż  Glyn Dewis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge